Информационно-аналитический центр нефти и газа

Біз туралы

«Мұнай және газ ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамы (МГАТО) - Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласын бақылау үшін функцияны орындайтын 100% мемлекеттік компания болып табылады. ҚР Энергетика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы бұйрығына сәйкес МГАТО  Қазақстан Республикасында шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алу операторы болып табылады.

«МГАТО» АҚ-ы барлық мұнай газ өндіруші, қайта өндіруші және көмірсутек шикізаттарын тасымалдайтын ҚР кәсіпорындарымен жедел,ақпаратты өңдеу және топтау жөніндегі ҚР мұнай және газ Министрлігінің құзырлы органы болып, сонымен бірге мұнай газ саласын техникалық реттеу жолындағы Мұнай және газ Министрігінің жұмыс органы болып табылады.

«МГАТО» АҚ-ы компаниясы 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келеді және мұнай газ саласына қатысты тиісті тарихи, ақпараттарына ие болып отыр.

Біздің клиентер саны 85-тен аса салалық компанияларды құрайды, оның ішінде жетекші Қазақстандық мұнайгаз компаниялары, сонымен бірге,республикамыздың мемлекеттік органдары, негізгі көлік компаниялары,мұнай өнімдерінің бірқатар ірі тұтынушылары және трейдерлері.

 

АҚПАРАТТЫҚ - ТАЛДАУЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Мұнайгаз мекемелерінің диспетчерлік қызметтері арқылы ақпарат жинау жолымен мұнай және газ өнеркәсібінің қызметтеріне тәуліктік мониторинг жүргізу

 1) Қазақстан Республикасының мұнайгаз кешеніне мониторинг жүргізу мақсатында жедел ақпараттарды техникалық жинау және өңдеу

 2) Кезеңдік (тәуліктік, апталық, айлық және жылдық) ақпараттық-талдау анықтамалық мәліметтерді жасақтау

 3) Қазақстан Республикасының Энергетика Министрлігін (әрі қарай - Министрлік) және де басқа мемлекеттік органдарды олардың құзырларына сай жедел ақпаратпен қамтамасыз ету

 4) Өз құзырында ақпараттық талдау қызметтерін көрсету

 5) Мұнайгаз кешеніне мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық қорларды жүргізу және өзекті ету

 6) Қаз Респ-ның мұнай және газ өнеркәсібі мекемелерінің қызмет көрсету түрлері бойынша Қоғамның ақпараттық қорында айналымдағы есеп беру мәліметтері мен ақпараттарына талдау жүргізу

Статистикалық ақпараттарды өңдеу мен талдау және жинақтау ұшін техникалық қорлардың жетілдіруін қамтамасыз ету

 

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҰМЫС ТОБЫ

Қызметтің негізгі бағыттары және көрсететін қызметтері:

ОЭК нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу және сараптау;

Техникалық реттеу қызметтерін көрсету шеңберіндегі ынтымақтастық;

Мемлекетаралық стандарттарды (МЕМСТ), ұлттық стандарттарды (ҚР СТ), ұйымдардың стандарттарын (ЖК СТ, ЖШС СТ, АҚ СТ) және ОЭК басқа нормативтік құжаттарды әзірлеу және сараптау

Ілеспе газды өңдеуді дамыту бағдарламаларын әзірлеу

Мұнай-газ саласының және онымен іргелес салалардағы нормативтік құжаттардың толық мәтіндік электрондық базасын орнату және жаңартып отыру

Мұнай-газ саласының және онымен іргелес салалардағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың жыл сайынғы тізбесін әзірлеу және шығару

Мұнай-газ саласындағы нормативтердің ай сайынғы ақпараттық көрсеткішін әзірлеу және шығару

Оқыту семинарларын, конференцияларды, көрмелерді ұйымдастыру және өткізу

 

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарда жергілікті қамтудың серпінін талдау жөніндегі жұмыс тобы.Қызметтің негізгі бағыттары:

 1. Энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға бағытталатын шығыстар мөлшері бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау.

 - «Жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін қабылдау жүйесі» ақпараттық жүйесінде (ЖЕҚЖ) қалыптастырылған энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың деректерін өңдеу;

 - энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың жергілікті қамту және Қазақстан Республикасының азаматтарын оқыту жөніндегі келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау қызметтері;

 - Жер қойнауын пайдалануды басқарудың бірыңғай мемлекеттік жүйесін (ББМЖ) мониторингілеу бойынша жиынтық кестені дайындау, деректерді жаңарту және өзектендіру;

 - энергетика секторындағы жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудағы, кадрлардағы жергілікті қамту жөніндегі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға бағытталатын шығыстар мөлшері бойынша келісімшарттық міндеттемелерді орындауын талдау бойынша есеп.

 2. «Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің өндірушілері үшін оқыту семинарларын өткізе отырып, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі энергетика секторындағы жер қойнауын пайдалану саласында қызметті іске асыратын компаниялардың Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың тәртібін сақтау жөніндегі міндеттемелерге қатысты заңнама талаптарын орындауына бақылауды қамтамасыз ету үшін консультациялық қызметтерді көрсету».

 - энергетика секторындағы жер қойнауын пайдалану саласында қызметті іске асыратын компаниялар ұсынатын ақпаратты жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді пайдалану тәртібіне сәйкес келу затына талдау;

 - энергетика секторындағы жер қойнауын пайдалану саласында қызметті іске асыратын компаниялар мемлекеттік және басқа ақпараттық жүйелерде орналастыратын сатып алуларды мониторингілеу;

  - Энергетика министрлігі тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу тәртібін бұзатын энергетика секторындағы жер қойнауын пайдалану саласында қызметті іске асыратын компаниялар бойынша тиісті шешім қабылдауы үшін Құзыретті органға олар туралы хабарлау;

 3. ҚР ЭМ құрылымдық бөлімшелері мен салалық қауымдастықтардың өзара әркеттесуін жүзеге асыру.

 -Кеңес беру, келіссөздер жүргізу, ақпарат алмасу.

 4. ББМЖ-де деректерді өңдеу, айыппұлдар мен берешектердің төленуін мониторингілеу, келісімшарттарды модельдік келісімшартқа сәйкес келтіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

 5. «Жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларындағы қазақстандық қамту» тақырыбына семинар ұйымдастырып өткізу.

 

ҚАРЖЫ ЖӘНЕ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ДЕПАРТАМЕНТІ

Қаржы және бухгалтерлік есеп департаменті Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі туралы толық және сенімді ақпаратты қамтамасыз етеді, сондай-ақ бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржы есептілігін жасау жөніндегі жұмысты, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемдеп пайдаланылуына бақылау жүргізуді, салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, зейнетақы және басқа сақтандыру төлемдерін, банк төлемдерін, күрделі қаржы салымдарын қаржыландыруға арналған қаражатты есептеу мен аударуды ұйымдастырады.

 

ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖҰМЫС ДЕПАРТАМЕНТІ

Департаменттің негізгі мақсаты Қоғам қызметінің тоқтаусыз жұмыс істеуін құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету, мемлекеттік (басқа) сатып алуларды ұйымдастыру және уақтылы өткізу, заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілердің негізінде Қоғамды жылдық сатып алу жоспарында көзделген барлық қажетті тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету, жұмысты әкімшілік-ұйымдастырушылық қамтамасыз ету жөніндегі келісімшарттарды жасасу, комплаенс қызмет,  құжат айналымын ұйымдастыру мен Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің (жалғыз акционердің) тапсырмалардың орындалу мерзімдерін бақылауды, олардың жүргізілуін бақылауды және қарау мерзімдерін, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша іс жүргізуді ұйымдастыру болып табылады.


«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексінің нормаларына (131, 140, 144 –бабтар)  сәйкес, Министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың ішінде талаптарға сәйкес жалғыз ұйым ретінде, келесі салаларда бірыңғай операторлық қызметтері «МГАТО» АҚ-на жүктеліп отыр:

- ҚР Энергетика министрінің 2018 жылғы 24 қаңтардағы №26-бұйрығына сәйкес, көмірсутектер бойынша қазақстандық кадрлар мен өндірушілерді қолдау саласындағы операторы;


- ҚР Энергетика министрінің 2019 жылғы 19 тамыздағы №282-бұйрығына сәйкес, базалық жобалық құжаттарының және әзірлеуді талдаулардың тәуелсіз сараптама операторы; 


- ҚР Энергетика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы №59-бұйрығына сәйкес, «МГАТО» АҚ шикі мұнай және газ конденсат есебінің операторы.


- "Мұнай және газ акпараттық талдау орталығы" АҚ қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау нәтижелері бойынша аналитикалық аңықтама.


Презентацияны жүктеу (pdf)

 

Өтініш бергіңіз келмей ме?

Тегі, Аты
Электронды пошта
Телефон нөмірі
Компания
CAPTCHA
Кодты енгізіңіз